แนวทางดูดวงทะเบียนสวย เกิดวันไหนไม่ได้เรื่องกับตัวเลขไหนในเว็บไซต์เรามีรายละเอียดบอก

แนะนำเคล็ดการเลือกคัดซื้อทะเบียนสวย แบบง่ายๆสนับสนุนให้คุณอานั้นเลือกคัดทะเบียนสวยได้แน่นอนกับตัวคุณอามากมายที่สุดเราเองครับมีเคล็ด+ข้อเขียนเพียบที่เกี่ยวกับทะเบียนสวยให้คุณอาได้อ่าน เช่นข้อเขียน อักษรทะเบียนที่เหมาะออกห่าง ปกติอักษรทะเบียนที่เหมาะออกห่างมีไพ่ต่อแต้มหลายในการคิดเลข แต่าเราก็มีวิถีทางคิดเลขอักษรทะเบียนสวยมาแนะนำคุณอาก็หมายความว่า

ทะเบียนสวยวิธีการดังต่อไปนี้ครับผม
ให้ทำการแปลงราคาหมู่ลายลักษณ์อักษร 2 ตัวข้างหน้า แล้วไปเอามาบวกกับหมายเลข 4 ตัวส่วนหลัง

2. ภายหลังเมื่อได้ผลบวกแล้วไป ดูความหมายตามหลักวิชาคณิตศาสตร์ศาสตร์

ควรสับหลีกหมู่ตัวอักษรลายลักษณ์อักษรเสนียดและวิชาคณิตศาสตร์เสนียด ไม่เหมาะมีในทะเบียนรถสวย

ทะเบียนสวยเทคนิคสำคัญหมายความว่า แม้หลีกเลี่ยงตัวอักษรเสนียดและวิชาคณิตศาสตร์เสนียดไม่ได้ ไม่เหมาะให้วิชาคณิตศาสตร์เสนียดวันเกิดเป็นวิชาคณิตศาสตร์ตัวสุดท้ายในทะเบียนรถสวย
พลังแห่งตัวอักษร ให้ใช้คิดเลขดังต่อไปนี้  ก ด ถ ท ภ ฤ = 1  /  ข บ ป ง ช = 2 /  ต ฑ ฒ ฆ = 3 /  ค ธ ร ญ ษ = 4  / ฉ ณ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5  / จ ล ว อ = 6 / ซ ศ ส = 7 / ย ผ ฝ พ ฟ = 7  / ฏ ฐ = 9
ผลรวมหมายเลขที่ให้คุณอา ระดับดีมากมาย หมายความว่า 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65  วิชาคณิตศาสตร์ผลบวกที่ให้แกอ่ะระดับดี ดังเช่น 20, 32, 40, 44, 69, 79
เลขและอักษรเสนียดที่เหมาะออกห่างตามวันเกิด ในทะเบียนรถสวย

เกิดวันสัปดาห์ วิชาคณิตศาสตร์ 6 ลายลักษณ์อักษร ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ )

เกิดวันจันทร์  วิชาคณิตศาสตร์ 1 อักษร ( อ )

เกิดวันอังคาร วิชาคณิตศาสตร์ 2 อักษรลายลักษณ์อักษร ( ก ข ค ฆ ง )

เกิดวันพุธตอนกลางวัน วิชาคณิตศาสตร์ 3 ลายลักษณ์อักษร ( จ ฉ ช ซ ฌ ญ )

เกิดวันพุธกลางคืน วิชาคณิตศาสตร์ 5 อักษรลายลักษณ์อักษร ( บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม )

เกิดวันพฤหัส วิชาคณิตศาสตร์ 7 ลายลักษณ์อักษร ( ด ต ถ ท ธ น )

เกิดวันวันศุกร์ วิชาคณิตศาสตร์ 8 ลายลักษณ์อักษร ( ย ร ล ว )

เกิด วันดาวเสาร์ วิชาคณิตศาสตร์ 4 ลายลักษณ์อักษร ( ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ )

ทีนี้ลองดูมาดูตัวอย่าง เช่น หมายเลขทะเบียนวิชาคณิตศาสตร์สวย ศศ 5959 แปลงค่าตัวอักษรลายลักษณ์อักษร ศ=7, ศ=7 ได้ผลบวก หมู่ตัวอักษรลายลักษณ์อักษร หมายความว่า 7 + 7 = 14 และผลบวกหมายเลข 4 ตัวส่วนหลัง หมายความว่า 5 + 9 + 5 + 9 = 28 นำผลที่ได้ลำรางวกกัน ได้ดังที่เห็น 14 + 28 = 42 ให้ดูสัมพันธภาพระหว่างคำกับเครื่องหมายในภาษาวิชาคณิตศาสตร์ศาสตร์ 42  หมายความว่าผลบวกที่ให้คุณอาระดับดีมากมาย เป็นอาทิ เพราะเราเองครับก็นำวันเกิดของเราเองครับมาทำการเปรียบเทียบไปด้วย เช่นเกิดวันสัปดาห์ ก็ไม่เหมาะมีวิชาคณิตศาสตร์ 6 และลายลักษณ์อักษร ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ ) เช่นตัวอย่างนี้ทะเบียนรถนี้ก็ไม่เหมาะกับคนวันสัปดาห์เป็นอาทิ ก็เพราะว่ามีอักษรกาลกินีอยู่ นั่นเอง

ทะเบียนสวยและอีกข้อเขียนนึงที่เราเองครับอยากแนะนำก็หมายความว่า วิถีทางคิดเลขผลบวกของวิชาคณิตศาสตร์ทะเบียนสวยตรงนี้สำคัญมากมายเพื่อคนที่อยากได้จะไป

เลือกซื้อทะเบียนสวยเหมาะรู้ก่อนว่าผลบวกเท่าไหนดีมิดี วันนี้เราเองครับมีวิถีทางคิดเลขผลบวกมาให้คุณอาดู

วิธีการคิดเลขผลบวกของทะเบียนสวย

แปลงราคาหมู่ตัวอักษร 2 ตัวข้างหน้า แล้วไปเอามาบวกกับหมายเลข 4 ตัวส่วนหลัง ซึ่งราคาของตัวอักษรนั้นแปลงราคาได้ดังต่อไปนี้

ก ด ถ ท ภ ฤ            มีราคาทันกับ  1
ข บ ป ง ช               มีราคาทันกับ  2
ต ฑ ฒ ฆ                มีราคาทันกับ  3
ค ธ ร ญ ษ               มีราคาทันกับ  4
ฉ ณ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ มีราคาทันกับ  5
จ ล ว อ                  มีราคาทันกับ  6
ซ ศ ส                     มีราคาทันกับ  7
ย ผ ฝ พ ฟ               มีราคาทันกับ  8
ฏ ฐ                        มีราคาทันกับ  9

หลังจากได้ผลบวกแล้วไป ดูความหมายตามหลักวิชาคณิตศาสตร์ศาสตร์ เพราะหารกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ศาสตร์ ดังต่อไปนี้

– วิชาคณิตศาสตร์ผลบวกดีมากมาย ได้แก่ 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54   ให้คุณอาระดับดีมากมาย มีโอกาสประสบผลสำเร็จสูง อุปสรรคน้อย เจริญก้าวหน้า ธัญ รวดเร็ว และมีความสุขในชีวิต

– วิชาคณิตศาสตร์ผลบวกดีปานกลาง ได้แก่ 8, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 47, 49, 52, 53   ให้คุณอาระดับดีปานกลาง เหน็ดเหนื่อยหน่อย มีอุปสรรค แต่อีกต่างหากมีโอกาสประสบผลสำเร็จ แม้มีความพยายาม

– วิชาคณิตศาสตร์ผลบวกไม่ดีและเหมาะหลีกเลี่ยง ได้แก่ 3, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43, 48 ให้โทษ ก็เพราะว่าเหน็ดเหนื่อยมากมาย อุปสรรคมากมาย เจอข้อสงสัยอ่อนๆเร้า อาชีพ ไฟแนนซ์ ความรัก โอกาสเกิดคว่ำสูง เหมาะเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ยังมีบทความทะเบียนสวยอีกมากมายติดตามได้ในเว็บไซต์เราเลย

http://tabienhit.com/